Soltex Services & Solutions

Firma Soltex Services & Solutions is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in april 2007. Het KvK-nummer van Soltex is 09170560.

Eigenares van Soltex Services & Solutions is drs. Margaret A. Soltyskiewicz MBA MBI. Margaret is afkomstig uit Polen. Margaret is afgestudeerd van Internationale Economische Betrekkingen bij de Akademia Ekonomiczna in Krakau en Bedrijfskunde met Informatica in Rotterdam en heeft een titel Master of Business Administration en Master of Business Informatics toegekend gekregen van Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Ze heeft jarenlange werkervaring opgebouwd bij verschillende Nederlandse bedrijven, zoals ABN Amro Bank (Credit Analyst), Cap Gemini Pandata (Deputy Project Manager) en PriceWaterhouse Coopers Management Consulting (Knowledge Manager EMEA-regio).

Margaret is tevens beëdigd tolk Nederlands-Pools op het hoogste niveau (C1), beëdigd bij Rechtbank Arnhem en ingeschreven in het register voor beëdigde tolken bij Rbtv onder nr. 24471. Ze aanvaardt opdrachten voor tolken op locatie en telefonisch, en vertaalt documenten in de volgende talencombinaties: Pools, Nederlands en Engels. Ze heeft vele jaren tolk- en vertaalervaring en is gespecialiseerd in juridische en medische zaken. Tolk- en vertaaldiensten door Margaret waarborgen uitstekende kwaliteit dankzij excellente kennis van de bovengenoemde talen, haar vele jaren werkervaring en brede kennis op verschillende specialistische gebieden.

De combinatie van brede kennis, werkervaring en vaardigheden, positioneert Margaret op een unieke wijze om vooral mensen van Poolse afkomst en Poolse ondernemers effectief te ondersteunen in hun professioneel functioneren in Nederland.

Scope diensten van Soltex

Drs. Margaret A. Soltyskiewicz MBA MBI biedt, binnen haar bedrijf Soltex Services & Solutions (Kamer van Koophandel nr. 09170560), diensten op drie hoofdgebieden:

 1. Tolken en vertalen in drie talen combinaties Nederlands, Pools en Engels
 2. Diensten voor bedrijven van buitenlandse eigenaren in Nederland
 3. Diensten t.b.v. individuele personen afkomstig uit het buitenland

Tolken en vertalen

Drs. Margaret A. Soltyskiewicz MBA MBI is beëdigd tolk Nederlands – Pools en Pools – Nederlands en staat ingeschreven in het register van beëdigde tolken in Nederland Rbtv onder nr. 24471.

Binnen het eigen bedrijf Soltex Services & Solutions, biedt Margaret tolken en vertalen in de volgende talen combinaties: Nederlands, Pools en Engels. De offerte omvat vertalen, beëdigd tolken en gesprekstolken op locatie en telefonisch tolken in heel Nederland. Specialisatie van Soltex omvat tolken en vertalen op de volgende gebieden:

 1. Medisch
 2. Juridisch (inclusief tolken tijdens rechtszitting)
 3. Belastingtechnisch – financieel.

Bovendien biedt Soltex specialistische diensten voor individuele personen en MKB-ondernemers in heel Nederland.

Diensten voor ondernemers

Offerte van Soltex voor ondernemers omvat een brede scala aan diensten op juridische en fiscale gebieden:

 • boekhouding en bedrijfsadministratie;
 • opstellen van jaarrekeningen;
 • indienen van belastingaangiften;
 • opzetten van nieuwe ondernemingen in Nederland;
 • registraties bij de Kamer van Koophandel en/of de Belastingdienst;
 • voeren van officiële correspondentie, inclusief contacten met Belastingdienst;
 • praktische advisering op gebied van bedrijfsmanagement, inclusief juridische en fiscale aspecten.

Diensten voor individuele personen

Offerte van Soltex voor individuele personen omvat de volgende diensten:

 • Terugvorderen van (letsel)schade, in samenwerking met gespecialiseerde Nederlandse (letselschade) advocaten;
 • Juridische diensten die binnen toevoeging gefinancierd worden;
 • Terugvorderen van onbetaalde overuren, reserves en vakantiegeld;
 • Belastingaangiften op basis van jaaropgave;
 • Aanvragen WW-uitkering of ziektewetuitkering;
 • Voeren van officiële correspondentie met verschillende instanties.

Graag beantwoord ik alle vragen die u naar aankleding van mijn offerte hebt gekregen.

drs. Małgorzata Anna Sołtyśkiewicz MBA MBI
Tel. 06-15 22 44 54 of 0313-840 441

Aanpak

Soltex steunt Poolse ondernemers in Nederland met advies en effectieve oplossingen op maat. Het bedrijfsmatig functioneren in Nederlandse kan betekenen dat ondernemers met verschillende beslissingen worstelen en zoeken naar juiste antwoorden. Het ontbreken aan kennis van Nederlandse wet- en de regelgeving kan leiden tot een moeilijke vraag: hoe kan het probleem effectief opgelost worden?   

Om het oude gezegde “Door schade en schande wordt men wijs” niet te laten gelden, is het absoluut gunstiger om problemen te voorkomen of ten minste – de escalatie ervan. Financiële consequenties van verkeerde beslissingen zijn dijkwijs vele malen groter dan kosten van specialistische hulp.

Soltex onderscheidt zich van haar concurrenten dankzij professionele werkwijze, oplossingsgerichte aanpak en altijd persoonlijke betrokkenheid. Soltex biedt concrete hulp en advies waar men op aan kan.